Realizujemy Procesy Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów – MBP

Machaniczne-biologiczne przekrztałcenie polega na przetworzeniu odpadów poprzez obróbkę mechaniczną (tj. procesy rozdrabniania, przesiewania, sortowania, homogenizacji, separacji metali żelaznych i nieżelaznych, wydzielenia frakcji palnej) na frakcje dające się w całości lub częściowo wykorzystać do dalszej biodegradacji i stabilizacji biologicznej.

  • Odbieramy
  • Rozdrabniamy
  • Przesiewamy
  • Sortujemy

15 01 06 / Sortujemy odpady ze zbiórki selektywnej