Project Description

Wolnoobrotowy dwuwałowy rozdrabniacz wstępny marki HAMMEL model VB 750 Diesel