Project Description

Instalacja do zamkniętego tunelowego przetwarzania odpadów w procesie stabilizacji/kompostowania.

Bio-Com® jest systemem zamkniętym z wymuszonym napowietrzaniem wsadu oraz z filtrowaniem powietrza po procesowego umożliwiającym:- zapewnienie optymalnych warunków procesu˘ – monitorowanie jego przebiegu ˘ automatyczne sterowanie˘ – rejestrację odczytów mierzonych parametrów

System Bio-Com to technologia oparta na zastosowaniu taniego, jednorazowego, zamkniętego zasobnika z wymuszonym napowietrzaniem, umożliwiająca w wysokim stopniu sterowanie procesem zachodzącym w masie wsadu kompostowego. Zasobnik stanowi podłużny polietylenowy tunel o średnicy 3,0 m i długości do 60 m.