Radni m.st. Warszawy podjęli decyzję o wyłączeniu nieruchomości niezamieszkałych ze stołecznego systemu odbierania odpadów komunalnych. Właściciele np. galerii handlowych, biurowców czy restauracji będą musieli do 1 sierpnia podpisać indywidualną umowę z operatorem. Podpisz umowę na odbiór odpadów już dziś, zabezpiecz swoją firmę i swój interes.

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają w nich odpady komunalne, od 1 sierpnia 2020 r. zobowiązani będą do pozbywania się odpadów komunalnych we własnym zakresie. Powinni oni, zgodnie z art. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zawrzeć umowę na odbiór odpadów z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów.

Jak zawrzeć taką umowę, to bardzo proste, wystarczy napisać mail na biuro@eko-max.com.pl lub zadzwonić do działu handlowego pod numer telefonu 884 700 007 umówić się na podpisanie umowy i ją sfinalizować. Spółka Eko-Max Recykling posiada wszystkie niezbędne zezwolenia do zawarcia takiej umowy z klientami indywidualnymi.